Forum PME 2013

Tematy Forum Prowincji 2013

  1. Nasz sposób postępowania: Formacja Naszych, nasze wspólnoty – styl życia, życie duchowe, przełożeni i wspólnoty, relacje z hierarchią Kościoła.
  2. Nauka i kultura
  3. Edukacja i wychowanie
  4. Działalność wydawnicza i środki społecznego przekazu
  5. Apostolat społeczny
  6. Domy rekolekcyjne i Ćwiczenia duchowne
  7. Parafie, duszpasterstwa bezpośrednie, rekolekcje i misje parafialne
  8. Duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie
  9. Ruchy i stowarzyszenia, współpraca z laikatem
  10. Misje. Zaangażowanie między-prowincjalne. Praca wśród Polonii

 

Dodaj komentarz